ENG   SLO
facebook
O BenkiPotovanjeBenka v živoTrgovinaDobra delaNovice & MedijiPartnerjiNaveži stik Benkin blog
  https://www.pressclipping.si/
 
Dobra dela
Guiness
 
 

sponzorira Kunchok Dolma, da zaključi 5. razred.
sponzorira Kunchok Dolma, da zaključi 6. razred.
  sponzorira Tenzin Dolkar, da zaključi 10. razred.
  sponzorira Dhondup Wangamo, da zaključi 6. razred.

Osnovna šola Poljčane sponzorira Dhondup Wangamo, da zaključi 7. razred.
  sponzorira Tenzin Diki, da zaključi 7. razred.

Boštjan Jurhar               sponzorira Tenzin Diki, da zaključi 8. razred.
  sponzorira Tashi Lhamo, da konča vstopni razred.

Zaposleni pri Si.Mobilu sponzorirajo Tashi Lhamo, da konča nadalj. razred.
  sponzorira Pasang Lhamo, da konča vstopni razred.
  sponzorira Pasang Lhamo, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Durkm Gyal, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tsering Choetso, da zaključi 6. razred.

Barbara Šulek                sponzorira Tsering Choetso, da zaključi 7. razred.
  sponzorira Tenzin Yangdol, da zaključi 2. razred.
  sponzorira Tenzin Dekey, da zaključi 7. razred.

Osnovna šola Kungota sponzorira Tenzin Dekey, da zaključi 8. razred.
  sponzorira Tashi Lhamo, da zaključi 3. razred.

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika sponzorira Tashi Lhamo, da zaključi 4. razred.
  sponzorira Tsering Youdon, da zaključi 4.razred.
  sponzorira Tsering Youdon, da zaključi 5.razred.
  sponzoriraPema Lazey, da konča vrtec.
  sponzorira Tashi Lhatso, da konča študij umetnosti.
  sponzorira Tenzin Woeden, da zaključi vrtec.

Laura in Gašper Ozebek sponzorirata Tenzin Woeden, da zaključi malo šolo.
  sponzorira Sonam Dolma, da postane kozmetičarka.
  sponzorira Tenzin Dadon, da konča 10. razred osnovne šole.
  sponzorira Tenzin Dadon, da konča 11. razred osnovne šole.
  sponzorira Sonam Deckyi, da konča 8. razred.

Osnovna šola Center Novo Mesto  sponzorira Sonam Deckyi, da konča 9. razred.
  sponzorira Dawa Tsomo, da konča 10. razred.
  sponzorira Sonam Dechen, da konča 9. razred.
  sponzorira Kelsang Dolkar, da konča vstopni razred.
  sponzorira Rinzin Lhamo, da konča 1. l. študija tibet. literature.
  sponzorira Rinzin Lhamo, da konča 2. l. študija tibet. literature.
  sponzorira Rinzin Lhamo, da konča 3. l. študija tibet. literature.
  sponzorira Rinzin Lhamo, da konča 4. l. študija tibet. literature.
  sponzorira Sonam Dolkar, da konča 9. razred.
  sponzorira Sonam Choedon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Delek Choedon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Delek Choedon, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Migmar Decky, da zaključi 5. razred.

Osnovna šola Breg        sponzorira Migmar Decky, da zaključi 6. razred.
  sponzorira Dolma Yangzom, da konča vstopni razred.
  sponzorira Dolma Yangzom, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Dolma Yangzom, da konča 5. razred.
  sponzorira Kunsang da konča 4. razred.
  sponzorira Kunsang, da konča 5. razred.
  sponzorira Dolmo Choezom, da konča 4. razred.

Osnovna šola  Šenčur   sponzorira Dolmo Choezom, da konča 5. razred.
  sponzorira Tsering Dolkar, da zaključi 1. letnik šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Dolkar, da zaključi 2. letnik šiviljske šole.
  sponzorira Lobsang Namgyal, da zaključi vstopni razred.
  sponzorira Sonam Yangtso, da konča vstopni razred.
  sponzorira Dechan Paldon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tsering Youngshe, da konča vstopni razred.
  sponzorira Paldon, da konča 8. razred.
  sponzorira Paldon, da konča 9. razred.
  sponzorira Paldon, da konča 10. razred.
  sponzorira Tseyang, da konča 9. razred.
  sponzorira Tseyang, da konča 10. razred.
  sponzorira Dawa Lhamo, da konča 8. razred.
  sponzorira Dawa Lhamo, da konča 9. razred.
  sponzorira Dawa Lhamo, da konča 10. razred.
  sponzorira Tsering Lhadon, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Tsering Lhamo, da konča vstopni razred.
  sponzorira Rinzin Yangamo, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tsering Tsomo , da konča 8. razred.
  sponzorira Tenzin Dechen, da konča 5. razred.
  sponzorira Tenzin Dechen, da konča 6. razred.
  sponzorira Tenzin Dechen, da konča 7. razred.
  sponzorira Tsering Dolkar, da konča 9. razred.
  sponzorira Tsering Dolkar, da konča 10. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 7. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 8. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 9. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 10. razred.
  sponzorira Kunchok Dechen, da konča 9. razred.
  sponzorira Tsering Dolma, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tashi Lhamo, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Tsering Dolma, da konča vstopni razred.
  sponzorira Passang Dolkar, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Jampa Youdon, da konča vstopni razred.

Osnovna šola Tišina     sponzorira Jampa Youdon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Kalsang Lhamo, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Sonam Yangdol, da konča vstopni razred.

Marica Čerič                   sponzorira Sonam Yangdol, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Jamyang Dolma, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Tenzin Pelmo, da konča 8. razred.

Osnovna šola Pivka      sponzorira Tenzin Pelmo, da konča 9. razred.
  sponzorira Karma, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Lobsang Dolker, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tashi Lhamo, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Dukar Tso, da konča vstopni razred.

Osnovna šola Mežica    sponzorira Dukar Tso, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Tashi Dolma, da konča 9. razred.
  sponzorira Khado Youtso, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tashi Choedon, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Denyi Dolma, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Tsering Lhamo, da konča šiviljsko šolo.
  sponzorira Dawa Dolma, da konča 10. razred.
  sponzorira Ngawanga Lhatso, da konča 10. razred.
  sponzorira Tenzin Nyadon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tenzin Nyadon, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Kunsang Tsering, da konča vstopni razred.
  sponzorira Kunsang Tsering, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Kunsang Tsering, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Tenzin Dorji, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tenzin Dorji, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Tenzin Dorji, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Lobsang Jamyang, da konča vstopni razred.
  sponzorira Lobsang Jamyang, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Lobsang Jamyang, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 7. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 8. razred.
  sponzorira Dolma Tsering, da konča 9. razred.
  sponzorira Tsering Dolma, da konča 1. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Dolma, da konča 2. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Dolma, da konča 3. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tashi Bhuti, da konča 1. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tashi Bhuti, da konča 2. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tashi Bhuti, da konča 3. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Palden, da konča 1. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Palden, da konča 2. l. šiviljske šole.
  sponzorira Tsering Palden, da konča 3. l. šiviljske šole.
  sponzorira Nawang Choedon, da konča 1. l. šiviljske šole.
  sponzorira Ngawanga Lhatso, da konča 2. l. šiviljske šole.
  sponzorira Ngawanga Lhatso, da konča 3. l. šiviljske šole.
  sponzorira Dolkar Yangtso, da konča 1. l. šiviljske šole.
  sponzorira Dolkar Yangtso, da konča 2. l. šiviljske šole.
  sponzorira Dolkar Yangtso, da konča 3. l. šiviljske šole.
  sponzorira Lobsang Kayong, da konča vstopni razred.
  sponzorira Lobsang Kayong, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Lobsang Kayong, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Tsering Lhamo, da konča 7. razred.
  sponzorira Tsering Lhamo, da konča 8. razred
  sponzorira Tsering Lhamo, da konča 9. razred.
  sponzorira Tsering Dickyi, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tsering Dickyi, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira Tsering Dickyi, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Kalsang Yangkyi, da konča vstopni razred.
  sponzorira Kalsang Yangkyi, da zaključi nadaljevalni razred.
  sponzorira Choezom, da konča vstopni razred.
  sponzorira Choezom, da zaključi nadaljevalni razred.
  sponzorira Rinzin Palmo, da konča vrtec.
  sponzorira Rinzin Palmo, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Tashi Dolma, da konča vrtec.
  sponzorira Tashi Dolma, da nadaljuje šolanje.
  sponzorira Tenzin Dolma, da konča 4. razred.
  sponzorira Tenzin Dolma, da konča 5. razred.
  sponzorira Kunchok Choedon, da konča vstopni razred.
  sponzorira Kunchok Choedon, da konča nadaljevalni razred.
  sponzorira You Lha Dolma, da konča 4. razred.
  sponzorira You Lha Dolma, da konča 5. razred.
  sponzorira Lobsang Khado, da konča 4. razred.
  sponzorira Lobsang Khado, da konča 5. razred.
  sponzorira Lobsang Khado, da konča 6. razred.
  sponzorira Lobsang Khado, da konča 7. razred.
  sponzorira Tenzin Tseten, da konča 7. razred.
  sponzorira Tenzin Tseten, da konča 8. razred.
  sponzorira Pema Tashi, da konča 8. razred.
  sponzorira Pema Tashi, da konča 9. razred.
  sponzorira Tenzin Ngawanga, da konča 5. razred.
  sponzorira Tenzin Ngawanga, da konča 6. razred.
  sponzorira Tenzin Rabgyal, da konča 7. razred.
  sponzorira Tenzin Rabgyal, da konča 8. razred.
  sponzorira Tenzin  Lhakyi, da konča 5. razred.
  sponzorira Tenzin  Lhakyi, da konča 6. razred.
  sponzorira Tenzin  Lhakyi, da konča 7. razred.
  sponzorira Tenzin  Lhakyi, da konča 8. razred.
  sponzorira Sonam Lhamo, da konča 2. razred.
  sponzorira Sonam Lhamo, da konča 3. razred.
  sponzorira Sonam Lhamo, da konča 4. razred.
  sponzorira Sonam Lhamo, da konča 5. razred.
  sponzorira Tsondue Lhamo, da konča vstopni razred.
  sponzorira Tsondue Lhamo, da konča nadaljevalni razred.

Rebeka Dremelj sponzorira Rinzin, da konča vstopni razred.

Tomaž Domicelj & TLP sponzorirata Dolmo Lhazom, da konča 8. razred.

Praprotnik Brigita sponzorira Dolmo Lhazom, da konča 9. razred.

Janez Hočevar Rifle sponzorira Sonam Dolma, da zaključi vstopni razred.

Maja Boh sponzorira Lobsang Dolmo, da zaključi vstopni razred.

Meta Hočevar sponzorira Dechen Choezom, da zaključi 8. razred.

Igor Akrapovič sponzorira Tenzin Choeyang, da konča 9. razred.

Mateja Horvat Moira sponzorira Nyima Yangdon, da zaključi vstopni razred.

Glasbena skupina Zeus
sponzorira Jangchup Dolma, da konča vstopni razred.

Ptujski župan Štefan Čelan sponzorira Pema Dolma, da zaključi vstopni razred.

Celjski župan Bojan Šrot sponzorira Decky Yangtso, da opravi vstopni razred.

Anonimna Tolminka sponzorira Jamyang Lhamo, da zaključi 5. razred.

Prof. Dr. Jožica Bezjak sponzorira Yeshi Choedon, da zaključi 1. letnik šivilj. šole.

Prof. Dr. Jožica Bezjak sponzorira Yeshi Choedon, da zaključi 2. letnik šivilj. šole.

Enajsta šola
sponzorira Sonam Wangmo, da konča vstopni razred.

Osnovna šola Velike Lašče
sponzorira Tenzin Dechen, da konča vstopni razred.

Osnovna šola Razkrižje sponzorira Kunsang Tsomo, da zaključi 6. razred.

Osnovna šola Danila Lokarja sponzorira Lobsang Chemi, da zaključi vstopni razred.

Osnovna šola Danila Lokarja sponzorira Lobsang Chemi, da zaključi nadalj. razred.

Petošolci OŠ Danila Lokarja sponzorirajo Sonam Wangyal, da zaključi 4. razred.

Osnovna šola Danila Lokarja  sponzorira Sonam Wangyal, da zaključi 4. razred.

Osnovna šola Gornja Radgona sponzorira Yeshi Palmo, da zaključi 3. razred.

Osnovna šola K. D. Kajuh Ljubljana sponzorira Lobsang Dechen, da zaključi vstop. r.

Osnovna šola Artiče sponzorira Tsering Dolma, da zaključi 2. razred.

Osnovna šola Majšperk sponzorira Tsering Wangamo, da zaključi 5. razred.

Osnovna šola Lenart sponzorira Tamdin Dorjee, da zaključi vrtec.

Osnovna šola Dobova sponzorira Kunga Namdol, da zaključi 2. razred.

Osnovna šola M. Štukelj N. Gorica sponzorira Tashi Wangamo, da zaključi vrtec.

Osnovna šola Fram sponzorira Tsering Lhamo, da zaključi vrtec.

Osnovni šoli Mirna peč&Lesično sponzorirata Tashi Lhakpa, da zaključi 2. razred.

Osnovna šola Bohinj sponzorira Tenzin Palmo, da zaključi 3. razred.

Osnovna šola Bohinj sponzorira Kolsang Chophel, da zaključi vstopni razred.

Osnovna šola Bohinj sponzorira Lobsang Dolker, da zaključi vstopni razred.

Osnovna šola Poljane sponzorira Tenzin Choezin, da zaključi 5. razred.

Osnovna šola Dobova sponzorira Thupten Tashi, da zaključi 4. razred.

Osnovna šola A. Globočnika sponzorira Jamphel Rinzin, da zaključi vstop. razred.

 IV. Osnovna šola Celje sponzorira Tenzin Nyendak, da zaključi vrtec.

Osnovna šola Rogaška Slatina sponzorira Sonam Phuntsok, da zaključi vstop. r.

Franc Mlakar Ptujski sponzorira Tenzin Worden, da zaključi 7. razred.

Franc Mlakar Ptujski sponzorira Tenzin Worden, da zaključi 8. razred.

Umna d.o.o.
sponzorira Dawa Dolma, da zaključi 1. letnik šiviljske šole.

Umna d.o.o. sponzorira Dawa Dolma, da zaključi 2. letnik šiviljske šole.

Peter Verbič sponzorira Tenzin Yangchen, da zaključi 7. razred.

Nataša Štarkl sponzorira Tsering Lhazom, da zaključi 5. razred.

Franc Šegula 
sponzorira Tsering Choezom, da zaključi vstopni razred.

Melita Kuhar sponzorira Tseten Dolma Golba, da zaključi vstopni razred.

Melita Kuhar sponzorira Tseten Dolma Golba, da zaključi nadaljevalni razred.

Brian Collins sponzorira Tsering Yangchen, da zaključi 7. razred.

Jeffrey Adams sponzorira Chungdak, da zaključi študij umetnosti.

Nataša & Gaia Križman Dovč sponzorirata Tashi Palmo, da zaključi 7. razred.

Družina Bolčič Agostini sponzorira Yangchen Rigzen, da zaključi 9. razred.

Družina Baruca-Okretič sponzorira Tsering Dolma, da zaključi šiviljsko šolo.

Nataša Vidmar sponzorira Tsering Bhuti, da zaključi 7. razred.

Nataša Vidmar sponzorira Tsering Bhuti, da zaključi 8. razred.

Eva & Bojan Vidmar sponzorirata Tashi Yangzom, da zaključi priprav. razred.

Eva & Bojan Vidmar sponzorirata Tashi Yangzom, da zaključi nadalj. razred.

Andreja Majhen sponzorira Tselka Wangmo, da se vpiše v šiviljsko šolo.

Andreja Majhen sponzorira Tselka Wangmo, da zaključi šiviljsko šolo.

Katja Šuštar sponzorira Choengya, da zaključi 6. razred.

Katja Šuštar sponzorira Choengya, da zaključi 7. razred.

Tomaž Košir sponzorira Tenzin Yangkyi, da zaključi 6. razred.

Tomaž Košir sponzorira Tenzin Yangkyi, da zaključi 7. razred.

Družina Sanna sponzorira Tsering Choedon, da zaključi 6. razred.

Dirkalno društvo Acapulco sponzorira Tsering Choedon, da zaključi 7. razred.

Družina Trepelj sponzorira Tsering Choedon, da zaključi 8. razred.

Neva Ketiš sponzorira Tenzin Dolma, da zaključi 6. razred.

Neva Ketiš sponzorira Tenzin Dolma, da zaključi 7. razred.

Neva & prijatelji sponzorirajo Tenzin Norzin, da zaključi vstopni razred.

Marjeta & Boštjan Griljc sponzorirata Palden Choedon, da zaključi vstop. raz.

Marjeta & Boštjan Griljc sponzorirata Palden Choedon, da zaključi nadalj. raz.

Danica Galun sponzorira Palden Dolma, da zaključi vstopni razred.

Danica Galun sponzorira Palden Dolma, da zaključi nadaljevalni razred.

Irena Zarnik sponzorira Lhamo Tseshi, da zaključi vstopni razred.

Marija Miličevič sponzorira Tsering Yangzom, da zaključi vstopni razred.

Zdenka Podgoršek sponzorira Yeshi Choedon, da zaključi 9. razred.

Dominika Osvald sponzorira Tsering Tsomo, da zaključi vstopni razred.

Igor Osvald sponzorira Jampa Dolma, da zaključi vstopni razred.

Silva Eory sponzorira Tenzin Yangchen, da konča 4. razred.

Osnovna šola Rogaška Slatina sponzorira Tenzin Yangchen, da konča 5. razred.

Uroš Merkužič sponzorira Sonam Yangzom, da zaključi šiviljsko šolo.

Jure Rakun sponzorira Tashi Wangmo, da zaključi vstopni razred.

Jure Rakun sponzorira Tashi Wangmo, da zaključi nadaljevalni razred.

Dragica Žvikart sponzorira Tsering Lhamo, da zaključi vstopni razred.

Tatjana Drmota sponzorira Tenzing Yangdon, da zaključi 8. razred.

Diana & Bojan Jezernik sponzorirata Chemi Lhamo, da zaključi 7. razred.

Lea & Jana sponzorirata Jampa Yangzom, da zaključi vstopni razred.

Lea & Jana sponzorirata Jampa Yangzom, da zaključi nadaljevalni razred.

Suzana Pečnik sponzorira Lobsang Yangkyi, da zaključi 7. razred.

Suzana Pečnik sponzorira Lobsang Yangkyi, da zaključi 8. razred.

Anita Gregorc & Robert Logar sponzorirata Yangdon, da zaključi vstopni razred.

Anita Gregorc & Robert Logar sponzorirata Yangdon, da zaključi nadalj. razred.

Sonja Jager sponzorira Dhondup Lhamo, da zaključi vstopni razred.

Sonja Jager sponzorira Dhondup Lhamo, da zaključi nadaljevalni razred.

Adela Lavrenčič sponzorira Tashi Dolma, da zaključi vstopni razred.

Adela Lavrenčič sponzorira Tashi Dolma, da zaključi nadaljevalni razred.

Matjaž Šporar sponzorira Tsering Palmo, da zaključi vstopni razred.

Štef Martinšek sponzorira Tsering Dolma, da zaključi vstopni razred.

Družina Gajer sponzorirata Tsering Dolma, da zaključi nadaljevalni razred.

Družina Gajer sponzorirata Sangdhe, da zaključi 1. letnik šiviljske šole.

Družina Gajer sponzorirata Sangdhe, da zaključi 2. letnik šiviljske šole.

Varja Klančič sponzorira Dolma, da zaključi šiviljsko šolo.

Marinka Pogačnik sponzorira Sonam Choedon, da zaključi vstopni razred.

Janja Šink sponzorira Yangchen, da zaključi šiviljsko šolo.

Zoran Vehovar sponzorira Kunchok Wangamo, da konča 6. razred.

Kristjan A. Kontarščak sponzorira Kunsang Kyi, da konča 8. razred.

Vilma & Aron Režek sponzorirata Samten Wangamo, da konča vstopni razred.

Vilma & Aron Režek sponzorirata Samten Wangamo, da konča nadalj. razred.

Metka Močnik Košenina sponzorira Choeying Pelmo, da konča 5. razred.

Andrej Androjna sponzorira Tenzin Tselha, da konča 6. razred.

Andrej Androjna sponzorira Tenzin Tselha, da konča 7. razred.

Robert Golob sponzorira Tashi Lhamo, da konča vstopni razred.

Robert Golob sponzorira Tashi Lhamo, da konča nadaljevalni razred.

Mojca Kucler sponzorira Tsering Choetso, da konča vstopni razred.

Dušanka Hočevar sponzoriraa Pema Choedon, da konča 10. razred.

Dušanka Hočevar sponzorira Pema Choedon, da konča 11. razred.

Jure Burja sponzorira Tsering Lhamo, da konča vstopni razred.

Tatjana Zidar Gale sponzorira Tashi Dolma, da konča 9. razred.

Tatjana Zidar Gale sponzorira Tashi Dolma, da konča 10. razred.

Mija & Luka Šuštaršič sponzorira Tenzin Nyima, da konča 8. razred.

Lijana Žnidarič sponzorira Tsering Choedon, da konča 10. razred.

Boštjan Jurhar sponzorira Delek Lhakdon, da konča vstopni razred.

Ines Senica sponzorira Yeshi Dolma, da konča 4. razred.

Ada Obrol sponzorira Tenzin Chemi, da konča 6. razred.

Franci Ogrizek sponzorira Tenzin Norbu, da konča vrtec.
Projekt "Verjemi vase in osvoji svet" aktivno podpirajo tudi:


 
 
https://siel.si/
htt


 
kartice Shema strani|O strani|Varovanje|Pravila uporabe|Kontakt|Povezave|Piškotki